Acasă » » E1b. Arii prioritare de Cercetare:
–Screeningul afecțiunilor premaligne și maligne ale tubului digestiv
•Proiect COLOCANS
–Registrul computerizat COLOCANS  a facilitat evidenţacomputerizată prospectivă a pacienţilor cu risc  pentru dezvoltarea cancerului colorectal şi la care se impun screeningul şi supravegherea
•Proiect DIAPROGENDO, Proiect ENDONERD
–Incepand din anul 2006 leziunile premaligne și cancereleprecoce digestive pot fi diagnosticate în Centrul de Gastroenterologie și Hepatologie prin endoscopie cu magnificație și NBI și endomicroscopie LASER confocală, tehnici implementate în colaborare cu UMF “Carol Davila”, Universitatea Politehnica București și Centrul Internațional de Biodinamică
–Epidemiologia si Patologia Bolilor InflamatoriiIntestinale Cronice
•Proiect IBDPROSPECT
–Proiectul a facilitat constituirea primului Registru de Boli Inflamatorii Intestinale Cronice din România, IBDPROSPECT, care în prezent este implementat în mai multe Centre Universitare din țară și din Republica Moldova și regrupează peste 2600 cazuri. Proiectul a realizat de asemenea prima bancă serologică și tisulară cu probe prelevate de la pacienții diagnosticați cu boli inflamatorii intestinale cronice de la noi din țară, constituind bazele primelor studii genetice în IBD din Romania, realizate în parteneriat cu INML „Mina Minovici” și UMF Cluj-Napoca.
•Proiect EPIROM
–Primul studiu epidemiologic populațional efectuat la noi în țară pentru aria demografică Bucureși-Ilfov.
–Cercetare clinica si fundamentala in domeniul Hepatologiei
•Proiect HEPASIST
–A constituit un studiu pilot de monitorizare și gestionare computerizată a listei de așteptare pentru transplant hepatic, care a permis urmărirea în dinamică a pacienților incluși pe lista de așteptare pentru transplant hepatic cu sortarea în timp real a priorităților de transplant în funcție de severitatea afecțiunii.
•Proiect BAROFAT
–Proiectul a evaluat pacienții cu obezitate morbidă supuși chirurgiei bariatrice, din punct de vedere al evoluției modificărilorantropometrice, imagistice, biomarkerilor noninvazivi, testelor biochimice hepatice,  a markerilor imunologici și endocrini, a profilului proinflamator serologic si imunohistochimic hepatic,inițial și la 6 luni postoperator. S-a urmărit decelarea de factori predictivi ai răspunsului postoperator. S-a analizat corelația dintre acești parametrii în vederea dezvoltării unor noi metode noninvazive predictive pentru boala hepatică avansată (steatohepatita, fibroza, ciroza), pentru aprecierea răspunsului postoperator.
•Proiect GENOWIL
–Proiectul a urmărit genotiparea și stabilirea corelațiilor cu fenotipul la pacienții cu boala Wilson, pentru prima dată în România. Proiectul a furnizat primele date disponibile la noi în țară despre frecvența alelică a mutației punctiforme H1069Q și despre semnificația ei clinică. S-a stabilit o colaborare cu UniKlinikumMuenster care sustine in prezent studii genetice de secventiere a intregii gene ATP7B cu stabilirea profilului mutational al pacientilor din Romania care va conduce in viitor la imbunatatireaposibilitatilor de diagnostic
•Proiect PNCDI2 125/2011
–Proiectul a studiat sistematic expresia markerilor genetici specifici celulelor stem/progenitoare hepatice, precum KRT19, EPCAM, CD133, CD90, CD44, SOX9, TERT, LGR5, LGR6, OCT4, SOX2, NANOG etc. la pacienții diagnosticați cu hepatocarcinom, tratați cu viză curativă. S-a cercetat utilitatea prognostică a acestor markeri în ceea ce privește predicția recidivei tumorale după un tratament cu viză curativă, cu scopul dezvoltării unor instrumente de predicție precoce a recidivei tumorale, a căror utilizare aduce perspectiva cresterii supraviețuirii pacienților.